20091009

Postfotografia


Els darrers anys s'utilitza sovint la paraula Postfotografia com una nova definició fotogràfica, però ben bé no és gens clar l'ús que s'en fa d'ella. Antigament la paraula post servia per definir la darrera imatge d'algú. Avui també pot fer al·lusió a les darreres tendències d'alguna activitat artística.

Avui a Internet es denomina post a les entrades que es fan als blogs. Darrerament, també s'aplica a un tipus de fotografia generada amb noves tecnologies. D'altra banda ja hi han molts fotògrafs que l'utilitzen per definir la seva especialitat fotogràfica.

Aquest concepte de Postfotografia, es pot estudiar i aprofondir millor el seu génere perquè desde ja fa prou de temps que forma part dins dels glossaris de més d'un postgrau o doctorat universitari d' Arts visuals i d'altres aplicacions com l'Art.Net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada